صنایع سنگ پورانی

تولید و فرآوری انواع تراورتن و مرمریت خوی با تکنولوژی ایتالیا در انواع سایز اسلب و تایل

پروژه‌ها

تولید و فرآوری انواع تراورتن و مرمریت خوی با تکنولوژی ایتالیا در انواع سایز اسلب و تایل

محصولات

تولید و فرآوری انواع تراورتن و مرمریت خوی با تکنولوژی ایتالیا در انواع سایز اسلب و تایل

اجیل خوری

اجیل خوری

اجیل خوری